• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jakość powietrza - PM10

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu w pyle zawieszonym PM10 Analiza wyników pomiarów arsenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Głogowie przy ul. Wita Stwosza za okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu na terenie: miasta Głogów. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla arsenu Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu: ok. 66 tys.

Komunikat jest ważny od 07-05-2024 12:54:00 do 31-12-2024 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera