• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach

szkoła podstawowa w Prusicach ogłoszenie.jpeg

 

Dnia 5 czerwca 2024 r. Burmistrz Gminy Prusice wydał zarządzenie nr Nr 95/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach prowadzonej przez gminę Prusice.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego, Rynek 1, 55-110 Prusice lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Prusicach; w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu) z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach", do dnia 21 czerwca 2024 r., do godz. 13.30, o ważności ofert przysłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

Bliższych informacji udziela Anna Radota, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Prusicach, tel. 71 308 47 01.

 

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły podstawowej w Prusicach-sig-obrazy-0.jpeg

 

Pliki do pobrania:

PDFzarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły podstawowej w Prusicach-sig.pdf (680,35KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera