Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ścieżki rowerowe w Gminie Prusice stają się rzeczywistością

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem oraz Dyrektorem GOKiS Pawłem Grzybem sprawdzali postęp prac na budowie I etapu Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. Prace na odcinku o długości 6,5 km od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (granicy z Gminą Żmigród) zbliżają się ku końcowi.

Najpiękniejsze fragmenty naszej rowerostrady nabrały kształtów, a już nie długo wielbiciele dwóch kółek będą mogli jeździć po nowych trasach rowerowych w naszej gminie.

Inwestycja jest realizowana dzięki pozyskanemu przez Gminę Prusice dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.