• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE ONLINE DOTYCZĄCE PROJEKTU „PROFESJONALNE KADRY GOZ”

logo szkolenie.jpeg

 

ADN Akademia Biznesu sp. z o. o. realizuje projekt "Profesjonalne kadry GOZ".
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji dotyczących zielonej ekonomii w zakresie nisko i zero emisyjności oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Cel ma zostać osiągnięty poprzez udział przedsiębiorców i ich pracowników w szkoleniach i doradztwie poszkoleniowym mającym za zadanie zaplanowanie lub zaprojektowanie nowego działania w przedsiębiorstwie uczestniczącym w projekcie, zgodnego z GOZ.
 
Projekt jest realizowany na terenie całej Polski.
 
Realizacja projektu przewidziana jest do 31.12.2026 r.
 
Obecnie trwa pierwsza runda naboru - do 30.06.2024 r.
 
Zarówno unijne, jak i polskie przepisy dążą do transformacji gospodarki w kierunku GOZ, jest to model gospodarki, który niebawem będzie jedynym właściwym. Należy więc dobrze przygotować się do wdrożenia jego założeń w każdym przedsiębiorstwie.
 
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej https://profesjonalnekadrygoz.pl/
 
W ramach promocji projektu planowana jest m. in. organizację spotkania online w dniu 20.06.2024 r., poniżej link do spotkania:
 
Spotkanie informacyjno-promocyjne projekt Profesjonalne kadry GOZ 20.06.2024.
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhhNDJkM2MtYWExZC00
Yjg5LWI3YWYtZGI1ZTA0ODhhZWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22503b183
7-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%22%2c%22Oid%22%3a%22932fd3d2-98df-4c9c-bae8-40
d238500723%22%7d>
 
Pliki do pobrania:
PDFProfesjonalne kadry GOZ_Zaproszenie spotkanie 20.06.2024.pdf (225,90KB)
PDFProfesjonalne kadry GOZ_ulotka A5.pdf (3,71MB)
PDFProfesjonalne kadry GOZ_plakat.pdf (499,28KB)
 
 
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera