• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Ponad 30 tys. zł dotacji na zakup sprzętu dla OSP niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym

Ponad 30 tys. zł dotacji na zakup sprzętu dla OSP niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w piątek 20 kwietnia 2018 roku wspólnie ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Magdaleną Żyżą podpisali umowę dotyczącą wsparcia finansowego dla gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach złożonego przez Gminę Prusice wniosku do Ministra Sprawiedliwości, Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenia dla OSP, które będzie służyć całej społeczności naszej Gminy i nie tylko, w tym wyposażenie i urządzenia do ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatory, zestawy Ratownictwa Medycznego, deski ortopedyczne, przenośne systemy oświetleniowe. 
Cały zakupiony sprzęt ma na celu ratowanie życia i mienia osób poszkodowanych. Zostanie on podzielony na cztery jednostki OSP w naszej Gminie: w Prusicach, w Pawłowie Trzebnickim, w Skokowej i w Kaszycach Wielkich wedle zapotrzebowania zgłoszonego przez jednostki. 
Całkowity koszt projektu to 30 968,00 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 99 % to kwota 30 658,32 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zaś wkład własny to tylko 1 % - 309,68 zł.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera