• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zakup sprzętu dla OSP niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym

Burmistrz Igor Bandrowicz wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Magdaleną Żyżą podpisali dziś umowę dotyczącą wsparcia finansowego dla gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach złożonego wniosku do Ministra Sprawiedliwości Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości  o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zadanie ma na celu zakup wyposażenia dla OSP, które będzie służyć całej społeczności naszej Gminy i nie tylko. Gmina zakupi w imieniu czterech jednostek i na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenie i urządzenia do ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatory, zestawy Ratownictwa Medycznego,  deski ortopedyczne,przenośne systemy oświetleniowe. Cały zakupiony sprzęt ma na celu ratowanie życia i mienia osób poszkodowanych, zostanie on podzielony na cztery jednostki OSP w Prusicach, Pawłowie Trzebnickim, Skokowej i Kaszycach Wielkich wedle zapotrzebowania zgłoszonego przez jednostki. 

Koszt całkowity koszt zadania: 30 968,00

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości:30 658,32

Wkład własny: 309,68

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera