Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza program instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców Gminy Prusice!

W czwartek 26 kwietnia 2018 roku przedstawiciele spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna w osobach prezes Kamil Leśniak oraz wiceprezes William Buba w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza oraz Wójta Gminy Malczyce Piotra Frankowskiego podpisali w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej umowę o dofinansowanie na ok. 6 mln zł, gdzie całkowita wartość zadania to ponad 7,2 mln zł

- Już w tym roku pierwsze domy mieszkańców Gminy Prusice zaopatrzone zostaną w nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym powietrze w naszym regionie stanie się czystsze, a sami właściciele nieruchomości oszczędzą rocznie spore sumy na wydatkach związanych z zużyciem energii elektrycznej – zaznaczają wspólnie Burmistrz Igor Bandrowicz oraz prezes spółki Kamil Leśniak

A to wszystko za sprawą pozyskanego przez Gminę Prusice i spółkę Prusice PS Energetyka Odnawialna dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przy współpracy z Gminą Malczyce i Wójtem Piotrem Frankowskim oraz Gminą Oborniki Śląskie i Burmistrzem Arkadiuszem Poprawą na projekt pn.: „Projekt grantowy - wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie".

Dzięki realizacji projektu na terenie Gminy Prusice powstanie ok 150 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

W maju planowane są pierwsze spotkania z osobami, które złożyły deklaracje chęci udziału w projekcie oraz z innymi zainteresowanymi. W ramach projektu mieszkańcy, którzy zostaną zakwalifikowani otrzymają granty w wysokości 85% kosztów związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Informacje odnośnie terminów spotkań dostępne będą na stronach internetowych Gminy Prusice oraz tablicach ogłoszeń.

Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, który w znaczącym stopniu ograniczy w domowych budżetach koszty związane z energią elektryczną.