• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Kolejna dotacja na usuwanie azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 19 kwietnia 2018 roku zakwalifikował do dofinansowania 3 zadania w ramach przeprowadzonego Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018.

Gmina Prusice kolejny raz otrzymała 85% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice-etap VII” .

Dzięki dofinansowaniu, mieszkańcy gminy, którzy złożyli wnioski  z Gminą Prusice, otrzymają 85% bezzwrotnej dotacji na: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, na specjalnie przystosowanych składowiskach. Dofinansowanie nie uwzględnia zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

W wyniku otrzymanej dotacji z terenu Gminy Prusice zostaną usunięte i unieszkodliwione wyroby zawierających azbest, zostaną ograniczone negatywne skutki zdrowotne spowodowane obecnością azbestu na terenie gminy a to przyczyni się do likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Przedmiotowe zadanie obejmuje kilka miejscowości, położonych na terenie Gminy Prusice, są to  obszary wiejskie (Pietrowice Małe, Kaszyce Wielkie, Strupina, Skokowa)

Już dziś zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z Gminy Prusice, którzy posiadają wyroby azbestowe, do składania wniosków o dofinansowanie demontażu bądź odbioru zdemontowanych płyt azbestowych w roku 2019.

    


Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera