• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Kwietniowa Sesja Rady Miasta i Gminy z podziękowaniami i uchwałami

Podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbyła się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku w Sali widowiskowej Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego zgromadzeni wysłuchali informację Gminnej Spółki Wodnej w Prusicach o podsumowaniu 2017 roku i planach na 2018 rok.

Bardzo miłym akcentem podczas sesji było złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniewem Ziomkiem oraz Radnym Powiatu Trzebnickiego Sławomirem Zarentowiczem gratulacji i podziękowań za ponad 20 lat pracy jako Radny na rzecz społeczności prusickiej Radnemu Miasta i Gminy Prusice Józefowi Gruchale, za jego ogram pracy w naszą lokalną społeczność.

Radni podczas obrad podjęli również szereg uchwał, w tym m.in. zmiany w uchwale budżetowej, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 369/2 we wsi Skokowa, w sprawie podziału Gminy Prusice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w sprawie podziału Gminy Prusice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa czterech Lokalnych Centrów Kultury w Gminie Prusice: w Pietrowicach Małych, w Świerzowie, w Chodlewku i w Pększynie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera