• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach

ul. Kolejowa 30

55 -110 Prusice

telefon/fax 71 312 54 50

mail: ,

wodociagiprusice.pl

 

Dnia 20.05.2003 r. Uchwałą Zgromadzenia Związki Gmin Bychowo utworzono Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo z siedzibą w Prusicach.

Z dniem 01.08.2003 r. Zakład Wodociągowy ZGB przejął i rozpoczął eksploatację sieci wodociągowej.

Celem utworzenia jednostki było i jest zapewnienie nieprzerywanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Prusice, Wołów, Trzebnicy oraz Żmigrodu.

Do eksploatacji Zakład przejął 71 miejscowości z 3615 punktami poboru.

Obecnie zakład zaopatruje w wodę 71 miejscowości z 3615 punktami poboru.

Obecnie zakład zaopatruje w wodę 76 miejscowości z 5075 punktami poboru wody, w tym:

  • 4839 szt. Gospodarstw domowych
  • 236 szt. Podmiotów gospodarczych.

Wodociąg Związku Gmin Bychowo zaopatruje w wodę 76 miejscowości położone w:

  • Gmina Prusice 31 wsi, 1 miasto- 2562 punktów poboru
  • Gmina Trzebnica 13 wsi- 1010 punktów poboru
  • Gmina Wołów 11 wsi- 290 punktów poboru
  • Gmina Żmigród 20 wsi- 1212 punktów poboru
  • Gmina Oborniki Śląskie- 1 punkt (sprzedaż hurtowa).

Na podstawie danych meldunkowych zaopatrywanych jest ok. 18 tys. mieszkańców.

Teren objęty eksploatacją to ponad 340 km2.

Ujęcia wodne znajdują się na południe od miejscowości Bychowo. Składają się z trzech studni podstawowych powstałych 1968 oraz trzech zastępczych powstałych 2001 roku, które dostarczają wodę do pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody. Głębokość studni kształtuje się od 65-82 m.ppt. Woda jest pobierana z warstwy wodonośnej czwartorzędowej.

Stacja Uzdatniania Wody w Bychowie została zmodernizowana w 2002 r. Układ technologiczny zaprojektowany został na maksymalną wydajność 350 m3/h. przez większą część roku pracuje z wydajnością 220-240 m3/h. W okresach zwiększonego poboru wydajność technologiczną zwiększa się do 280 m3 wody.

Zakład ma możliwość magazynowania wody w 11 szt. Obiektów, w których znajduje się 13 zbiorników na wodę o łącznej pojemności 4.121 m3 wody.

Zakład posiada w eksploatacji ponad 350 km sieci wodociągowych w którego skład wchodzą sieci tranzytowe, magistrale, rozdzielcze w przedziale ø 90 do ø 500. Ponadto, posiada 3677 szt. Przyłączy wodociągowych od średnicy ø 25 do ø 63 o długości ponad 95 km.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera