• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Burmistrz Igor Bandrowicz i Gmina Prusice wśród najlepszych w Polsce!

Miło nam poinformować, że Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w czwartek 17 maja 2018 roku  w Muzeum Emigracji  w Gdyni odebrał wyróżnienie dla najlepszych włodarzy w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej Perły Samorządu 2018 w kategorii Najlepszy włodarz wśród gmin miejsko-wiejskich zajmując 6. Miejsce w Polsce oraz wyróżnienie dla samorządu prusickiego w kategorii najlepszy samorząd za 8. Miejsce w Polsce wśród gmin miejsko- wiejskich.

Dziennik Gazeta Prawna już po raz szósty rozstrzygnął Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Ranking został stworzony na podstawie danych przesłanych przez samorządy w formie uzupełnionej ankiety elektronicznej, na pytania otwarte i zamknięte z wcześniej przyjętymi kryteriami, a także na podstawie danych uzyskanych z Ministerstw. Wśród pytań samorządy musiały udzielić odpowiedzi na zagadnienia z zakresu: finansów, ochrony środowiska, inwestycji, gospodarki komunalnej i przestrzennej, środków unijnych, organizacji pozarządowych, sportu, kultury, turystyki, promocji, dokumentów strategicznych i planów oraz wizji na najbliższe kilka lat, a także w kategorii włodarzy z realizacji planów wyborczych.

Redakcja gazety wskazała najlepsze samorządy i najlepszych włodarzy w czterech kategoriach: miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, miasta do 100 tys. mieszkańców, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Warto podkreślić, że Ranking Gazety Prawnej to rzetelny plebiscyt, w którym zwycięzcy wyłaniani są na podstawie wypełnianych ankiet i analizy ekspertów.

- Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy położenia geograficznego realizują te same, wyznaczone przez prawo, zadania i obowiązki względem społeczności lokalnych. Miano Perły Samorządu powinny nosić te spośród nich, które wyróżniają się w sposób szczególny poprzez realizację tych zadań na poziomie wyższym, bardziej zaawansowanym i kompleksowym niż pozostali. W edycji 2018  rankingu Perły Samorządu chcieliśmy zatem przyjrzeć się JAKOŚCI realizacji obowiązków gmin – podkreślili na początku uroczystej gali w Gdyni Organizatorzy, dodając: - Dobry włodarz zasługujący na miano Perły Samorządu musi stawić czoła wielu oczekiwaniom członków społeczności lokalnej oraz pełnić wiele różnych ról istotnych dla rozwoju gminy.

Do tegorocznej edycji Plebiscytu „Perły Samorządu 2018” w kategoriach „Najlepszy samorząd” oraz „Najlepszy włodarz” wpłynęło ponad 150 zgłoszeń.

Burmistrz wśród najlepszych w Polsce

W tym roku organizatorzy Rankingu podobnie jak w 2017 roku w kategorii „Najlepszy włodarz” oceniali osiągnięcia włodarzy skupione wokół czterech różnych obszarów tak jak: włodarz jako menedżer – umiejętności i sposób oraz jakość zarządzania organizacją i instytucją, włodarz jako koordynator – sposób koordynacji działań lokalnych, a także zdolności przywódcze, włodarz jako ambasador – rozwój gminy oraz włodarz jako reprezentant – ilość kadencji, poparcie wyborcze oraz frekwencja podczas wyborów.

 

Najlepszych wybierała kapituła w składzie: Marta Gadomska- Byrska - szef Działu Dodatki Poradnicze i Wydawnictwa Specjalne Dziennika Gazeta Prawna, prof. Hanna Godlewska-Majkowska - naukowiec, nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Zofia Jóźwiak - dziennikarz, prowadząca dodatek „Samorząd i administracja” Dziennika Gazety Prawnej, dr Aleksander Nelicki (ekspert w zakresie samorządu terytorialnego) oraz Mariola Wytrykus (menedżer w zespole ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte).

Do kategorii gmin miejsko – wiejskich w części „Najlepszy włodarz” został zgłoszony Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, który znalazł się w „10” najlepszych włodarzy zajmując 6. Miejsce.

Gmina Prusice w najlepszej „10” w Polsce

W kategorii „Najlepszy samorząd”, kapituła konkursowa wybierając najlepszych z najlepszych wzięła pod uwagę takie kryteria jak: jakość zarządzania, jakość usług publicznych, jakość przestrzeni oraz jakość kapitału społecznego. Do tej kategorii również został zgłoszony samorząd prusicki, które w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Polsce zajął 8. Miejsce.

- Bardzo się cieszę z obu wyróżnień, zarówno z wyróżnienia dla mnie jako włodarza Gminy Prusice, jak i z wyróżnienia dla samorządu prusickiego, gdyż to kolejny duży sukces w Rankingach Dziennika Gazeta Prawna, który pokazuje jaki ogrom pracy wkładamy w rozwój naszej małej ojczyzny i poprawę jakości życia naszych mieszkańców – zaznacza Igor Bandrowicz, dodając: - Warto przypomnieć, że w 2013 roku otrzymaliśmy w ramach Rankingu „Perły Samorządu” wyróżnienie w kategorii najlepszy samorząd oraz wyróżnienie w kategorii najlepszy włodarz. W 2014 roku znaleźliśmy się na 1. Miejscu i dostaliśmy Perłę Samorządu dla najlepszej gminy miejsko – wiejskiej w Polsce, a w 2015 roku znowu znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych samorządów. Była to  wyjątkowa nagroda, gdyż to wyróżnienie za 25 lat istnienia samorządu lokalnego. W 2016 roku zająłem 7. Miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich w części „Najlepszy włodarz”, a w 2017 roku 10. Miejsce i w tym roku znowu znajdujemy się w dwóch kategoriach wśród najlepszych w Polsce.

Warto dodać, że po raz kolejny w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej Burmistrz Prusic jestem jedynym laureatem z terenu powiatu trzebnickiego, który znalazł się w gronie Najlepszych Włodarzy w Polsce, zaś Gmina Prusice wśród najlepszych samorządów w Polsce

- Kolejne wyróżnienie w ramach Pereł Samorządu, pokazuje, że praca samorządu, którym kieruje jest zauważalna nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale również w całej Polsce – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, kontynuując: - To wyróżnienie jest również świetną motywacją do dalszej pracy dla dobra mieszkańców i naszej małej Ojczyzny.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera