• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Jednogłośne absolutorium

Podczas najważniejszej w roku Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która miała miejsce w środę 20 czerwca 2018 roku wszyscy obecni Radni udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice - Igorowi Bandrowiczowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Był to czas, w którym została podsumowana praca przedstawiciela gminy.

Podczas sesji Rady Miasta i Gminy, radni zgodnie i jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium. Wcześniej, zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

IMG_0666 — kopia.jpeg

Burmistrz podziękował Radzie za udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2017 roku, oraz udzielone zaufanie, jak również tym wszystkim osobom, które miały udział w tym sukcesie za okazane wsparcie i pomoc. Jednocześnie wyraził nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera