Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archeologia

W gminie wyznaczono strefy ochrony archeologicznej.

Jedna obejmuje stanowiska posiadające własną formę krajobrazową np. grodziska w Pietrowicach Małych i Prusicach. Część należy do strefy obserwacji archeologicznej o metryce średniowiecznej. We wszystkich miejscowościach gminy znajdują się strefy ochrony archeologicznej.

Największa ilość obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków znajduje się w Prusicach – 138. Inne znajdują się w Strupinie – 39, Piotrkowicach – 35, Pawłowie Trzebnickim – 33 oraz Raszowicach i Wszemirowie po 22.