• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Uwarunkowania geograficzne i turystyczne

Gmina Prusice geograficznie leży w dwóch różnych krainach geograficznych Wzgórzach Trzebnickich i Kotlinie Żmigrodzkiej. Wzgórza Trzebnickie dzielą się na opisanym terenie na mikroregiony: Grzbiet Trzebnicki, na którego północnych stokach położona jest południowa część gminy oraz Wzgórza Strupińskie, na których leży południowo-zachodnia część gminy. Drugim mezoregionem jest Kotlina Żmigrodzka, którego mikroregionem jest Równina Prusic, na której leży północna część gminy.

Wzgórza Trzebnickie stanowią spiętrzenie moren końcowych usypanych przez lądolód skandynawski w tzw. stadiale Warty zlodowacenia środkowopolskiego. Morenowe wzgórza są tu poprzedzielane głębokimi wąwozami, lokalne różnice wysokości dochodzą do 60 m.

Gleby Wzgórz Trzebnickich to głównie bielice i gleby brunatne, miejscami pokryte utworami lessowymi, obejmują głównie grunty orne, a na zboczach wąwozów i na miejscowych połaciach utworów lessowych, obejmują głównie grunty orne, a na zboczach utworów piaszczystych. Wzgórza Strupińskie są niższe i pokrywają je gleby bielicowe, miejscami z pokrywami pylastych. Tutaj też występują powierzchnie słabszych gleb zalesionych.

Gmina posiada liczne walory krajobrazowe i przyrodnicze, co sprzyja wypoczynkowi i turystyce. W gminie oprócz atrakcji przyrodniczych znajdują się także obiekty zabytkowe.

Zakłada się zintensyfikowanie ruchu turystycznego z uwagi na trwające prace przy budowie ścieżek rowerowych Północnego Centrum Rowerowego w partnerstwie z gminami ościennymi. Sieć ścieżek ma połączyć stolice Dolnego Śląska z Doliną Baryczy. Aktywizacja ma nastąpić już na początku 2018 roku. Na terenie gminy zakłada się rozwój turystyki rowerowej, która korzystnie wpłynie na szlaki i ścieżki oraz poszerzy ofertę miejscowości położonych wzdłuż tych szlaków. Już teraz gmina pokazuje i promuje Smaki Gminy Prusice z lokalnymi smakołykami gminnej kuchni.

Prace nad zwiększeniem roli turystyki w gminie ma za zadanie organizowanie wycieczek zorganizowanych, przy wykorzystaniu dotychczasowej bazy turystycznej. Te prace spowodują podniesienie poziomu świadczonych usług w gastronomii i poszerzenie oferty gminy. Ważnym będzie wprowadzić system obsługi rowerzystów, wypożyczalni oraz serwisów rowerowych ale i wyposażyć szlaki i trasy w urządzenia dla obsługi turystów m.in. miejsca odpoczynku, wiaty i inne.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera