• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Chodlewko ma nową drogę

Mieszkańcy Sołectwa Chodlewko mają nową, bezpieczną, przebudowaną infrastrukturę drogową o długości 660 m, której całkowity koszt wynosi 729 477,60 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 386 186,00 zł.

 

Samorząd prusicki cały czas inwestuje w infrastrukturę drogową. Drogi, chodniki i oświetlenie drogowe to najbardziej oczekiwane inwestycje przez mieszkańców Gminy Prusice, na które władze samorządu prusickiego na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem starają się pozyskiwać środki zewnętrzne.

Gmina Prusice od maja 2017 roku realizuje inwestycję pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Chodlewko polegającej na przebudowie drogi gminnej lokalnej w celu zwiększenia dostępności do drogi powiatowej nr 1349 D oraz obiektu użyteczności publicznej”, która ma na celu poprawienie warunków dojazdu do istniejących

i nowobudowanych budynków mieszkalnych, poprawę bezpieczeństwa ruchu, a zarazem zwiększenie dostępności do drogi powiatowej nr 1349D oraz obiektu użyteczności publicznej, a także odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni szczelnych (drogi, nieruchomości prywatnych) nowym, zbiorczym systemem kanalizacji deszczowej.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej, budowę i przebudowę chodników z kostki betonowej, przebudowę włączeń drogi gminnej do drogi powiatowej nr 1349D oraz wykonanie systemu

zbiorczej kanalizacji deszczowej. Droga o grupie nośności podłoża gruntowego G3 jest wykonywana z masy bitumicznej i ma szerokość 4,5-5,0 m, przy znacznej części drogi wykonane zostaną chodniki o szerokości 1,5-2,0 m. Wykonane zostaną również przy drodze pobocza o szerokości 0,5 m, utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie oraz krawężniki betonowe lub korytka betonowe, które pełnią rolę zarówno

oddzielającą chodnik od jezdni, jak i rolę podłużnego odprowadzenia wód opadowych do wpustów deszczowych. Wody opadowe z nawierzchni są odprowadzane poprzez pochylenie poprzeczne i podłużne za pośrednictwem

wpustów deszczowych do zbiorczego systemu kanalizacji deszczowej.

 

– Inwestycja w Chodlewku jest jednym z punktów w moim programie wyborczym na lata 2014-2018 dla poszczególnych miejscowości – zaznacza włodarz Gminy Prusice, kontynuując: – Bezpieczeństwo Mieszkańców to jeden z moich głównych priorytetów stąd też kładziemy duży nacisk na inwestycje w infrastrukturę drogową i chodniki.

IMG_1249.jpeg
IMG_1428.jpeg
 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera